ژنراتور برق گازسوز و ویژگی های آن

ژنراتور-برق-گازسوز-و-ویژگی-های-آن

ژنراتور برق گازسوز از ترکیب یک موتور گازسوز و یک ژنراتور یا موتور برق گازسوز به دست می آید. ژنراتور برق گازسوز شامل یک موتور است که توانایی تبدیل سوخت به انرژی مکانیکی را دارد. در ژنراتور برق برای موتور از سوخت cng یا lpg استفاده می شود که در نهایت عملکرد موتور ، شفت موتور چرخیده و به دلیل اتصال با ژنراتور موجب تولید برق می شود. در واقع شفت موجب چرخش سیم پیچ چرخشی در سیم پیچ ثابت شده و در نهایت موجب ایجاد انرژی الکترومغناطیسی شده و برق تولید می گردد. نام دیگر ژنراتور، آلترناتور است.