ژوپیلر لیگ بلژیک| برتری شارلوا در خانه حریف

شارلوا در دیداری خارج از خانه در ژوپیلر لیگ بلژیک پیروز شد.