کاخ سفید: تجارت با تایوان گسترش می‌یابد

کاخ سفید اعلام کرد واشنگتن در پاسخ به رفتار تحریک آمیز چین، متعهد به افزایش تجارت با تایوان می‌شود.