کاروان ورزشی شرکت مس عازم روسیه شد

کاروان-ورزشی-شرکت-مس-عازم-روسیه-شد

تیم های ورزشی شرکت ملی صنایع مس ایران امروز جمعه 21 مرداد ماه در قالب کاروان ورزشی «رهپویان محرم» جهت شرکت در مسابقات ورزشی کارگری شرکت های جهان(فیفکو) عازم روسیه شد.