کاهش اعتبارات حوزه بهداشت و درمان خراسان جنوبی را پیگیری می‌کنیم

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه با اهتمام دولت سیزدهم 603 میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی در سال جاری ابلاغ شد گفت: در حوزه بهداشت و درمان با کاهش اعتبارات ابلاغی روبه‌رو هستیم که پیگیری می‌کنیم.