کاهش 93 درصدی آبدهی رودخانه کشکان/ بسیاری از چشمه‌های لرستان خشک شد

مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به کاهش 93 درصدی آبدهی رودخانه کشکان گفت: بسیاری از چشمه‌های این استان با توجه به کاهش بارندگی‌ها خشک شده‌است.