کسب رتبه چهارم کنکور سراسری توسط فرزند همکار مسی

کسب-رتبه-چهارم-کنکور-سراسری-توسط-فرزند-همکار-مسی

مدیر عامل شرکت ملی مس در پی موفقیت محمد طه رنجی فرزند مهندس مرتضی رنجی یکی از کارکنان مجموعه صنعت مس در کنکور سراسری و کسب رتبه چهارم گروه علوم تجربی، پیام تبریکی را صادر کرد.