کشف اسناد “فوق محرمانه” از اقامتگاه ترامپ در فلوریدا

طبق حکم تفتیشی که روز جمعه به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد نقض احتمالی قانون مبارزه با جاسوسی منتشر شد، مأموران اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف بی آی) اسناد فوق محرمانه ای را در جریان بازرسی از اقامتگاه دونالد ترامپ …