کشف اسناد فوق محرمانه از خانه ویلایی ترامپ در فلوریدا

وزارت دادگستری ایالات متحده می گوید که اف بی آی اسناد فوق محرمانه از خانه ترامپ ضبط کرده است.