کیهان: چرا می گویید روسیه مقصر است؟!

کیهان نوشت: رسانه‌های مدعی اصلاحات در داخل کشور درست در زمانی که آمریکا و اروپا در سیاست‌های خود علیه کشورمان به بن‌بست رسیده و باید ‌گریبان این عهدشکنان را گرفت، توپ را به زمین خودی شوت کرده و عصا زیر بغل آمریکا و اروپا می‌گذارند.