یادداشت|تابوت بر دوش ملیجک‌ها

یک پژوهشگر مسائل سیاسی در یادداشتی ضمن بازخوانی سابقه سیاسی میرحسین انقلاب از دوران پیش از انقلاب اسلامی تا فتنه سال 88، به بررسی تحلیلی نامه اخیر موسوی پرداخته است.