یاران خداداد عزیزی و عادل فردوسی‌پور به دعوت یک خیریه در مشهد به میدان رفتند