یک پیروزی و یک شکست برای حریف تیم ملی والیبال ایران

حریف تیم ملی والیبال ایران در 2 دیدار تدارکاتی، یک شکست و یک پیروزی به دست آورد.