۵ عضو یک خانواده در استخر کشاورزی غرق شدند

۵-عضو-یک-خانواده-در-استخر-کشاورزی-غرق-شدند

تایباد ـ رئیس شبکه بهداشت و درمان تایباد گفت: پنج عضو یک خانواده در یک استخر کشاورزی در جنوب شهرستان تایباد غرق شدند.