10 درصد از اعتبارات استان مرکزی به‌حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان تخصیص یافت

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی گفت: 10 درصد از اعتبارات استان مرکزی به حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان تخصیص یافت.