1125 متهم فراری در کهگیلویه دستگیر شدند

فرمانده انتظامی کهگیلویه گفت: امسال تعداد یک‌هزار و 125 نفر متهم فراری تاکنون دستگیر شده که این آمار نسبت به سال گذشته 64 درصد افزایش داشته است.