وزیر ارتباطات: تا دو ‌هفته آینده ماهواره‌بر جدیدی را تست خواهیم کرد/ تولید بومی ‌ماهواره خیام ‌"2، 3 و 4"

وزیر ارتباطات با بیان اینکه در دو سه هفته آینده ماهواره بر جدیدی را تست می‌کنیم که می‌تواند 100 کیلوگرم را در مدار قرار دهد، گفت: تا پایان دولت به 500 و 600 کیلوگرم خواهیم رسید.