3 هزار میلیارد تسهیلات محرومیت‌زدایی و ایجاد اشتغال به اصفهان اختصاص یافت

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت: با پرداخت سه هزار میلیارد تسهیلات تبصره 16 قانون بودجه 1401، 15 هزار اشتغال خُرد در مناطق مختلف استان ایجاد خواهد شد.