4 فیلم جدید به سینماها می‌آیند

سخنگوی شواری صنفی نمایش از اکران فیلم‌های جدید در سینما خبر داد.