471 نفر از زندان‌های خراسان رضوی با گذشت شکات آزاد شدند

مدیرکل زندان‌های خراسان رضوی: با تلاش مددکاران زندان‌های استان 471 نفر از زندان‌های استان آزاد شدند.