67 میلیارد تومان مالیات برای توسعه ‌خراسان جنوبی هزینه می‌شود

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: از محل مالیات و عوارض وصول شده در 4 ماهه نخست سال جاری، بیش از 67 میلیارد تومان به حساب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، مناطق فاقد دهیاری و مناطق عشایری استان به صورت مستقیم واریز شد.